Disclaimer

Disclaimer

Morsch & Dupré betracht de uiterste zorgvuldigheid bij het maken, samenstellen, redigeren en verspreiden van de informatie op deze site. Morsch & Dupré is echter niet aansprakelijkheid voor schade als gevolg van enigerlei gebruik van kennelijke onjuistheden en fouten in deze informatie.

De eigenaar is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/ of websites waarnaar wordt verwezen.

Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten.

Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan ons te worden verzocht.